×
ishipit B.V.
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
info@ishipit.nl

Privacy statement

Wij waarderen uw interesse in onze website, mobiele app (IOS en Android) en web app. Het beschermen van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens volgens de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevens, welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

1. Algemeen

ishipit B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op het ishipit platform, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en (mobiel) apparaat type en van bezorgers tevens het bankrekeningnummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u via ishipit B.V. met een klant of bezorger sluit, is het noodzakelijk dat ishipit B.V uw persoonsgegevens verzamelt, (tijdelijk) opslaat en verwerkt om de opdracht te kunnen (laten) uitvoeren.

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ishipit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ishipit B.V te allen tijde bezwaar maken, respectievelijk uw eerder gegeven toestemming herroepen, alsook een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens indienen of correcties doorgeven. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan  ishipit B.V (info@ishipit.nl). Na ontvangst zullen wij zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen vier weken.

2. Inzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt terecht op onze website zonder opgaaf van persoonlijke gegevens. We slaan alleen gegevens op zonder enige verwijzing naar personen, zoals bijvoorbeeld de naam van uw Internet Service Provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u die vrijwillig aan ons verstrekt bij het registreren en het aanmaken van een account op de ishipit app, en/of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt om u optimaal, en in overeenstemming met de wet- en regelgeving, gebruik te kunnen laten maken van het platform, alsook voor de correcte acceptatie, verwerking en uitvoering van uw opdracht. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail adres alleen voor persoonlijke publicitaire doeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment.

Standaard bewaren wij uw gegevens voor de duur van tenminste 12 maanden.

Wij behouden ons het recht voor uw gegevens te verwijderen indien door u over een langere periode geen gebruik van het platform (meer) wordt gemaakt.

3. Gebruik van Cookies

Om u een betere service te kunnen verlenen maken wij op verschillende pagina’s van onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Dit stelt ons in staat de website beter op u af te stemmen en maakt het gebruik van bepaalde functies mogelijk. De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer u de browser afsluit) weer automatisch van de harde schijf van uw computer gewist (zogenaamde sessiecookies). Er bestaan echter ook cookies die op de harde schijf van uw computer blijven staan en die ons in staat stellen om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoeft u bij volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord of formulieren met uw gegevens in te vullen. Voor onze partner bedrijven is het niet toegestaan om op onze website persoonlijke informatie via cookies te verzamelen, om die te verwerken of te gebruiken.

4. Partnerbedrijven

Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij werken ook met andere bedrijven samen. Deze partners kunnen ook uw persoonsgegevens krijgen. Denk hierbij aan een marketingbedrijf dat ons ondersteunt met adverteren of het versturen van nieuwsbrieven en een betaalprovider voor het verwerken van betalingen. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Wij maken met deze bedrijven afspraken omtrent verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde bewerkersovereenkomst.

5. Data security

ishipit B.V heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen
tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.

Uw persoonlijke gegevens worden waar nodig door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw opdracht als voor de account login. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Bankgegevens worden door ons niet opgeslagen. Wij beveiligen onze website en overige systemen doormiddel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsgegevens te allen tijde vertrouwelijk te houden.