×
ishipit B.V.
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
info@ishipit.nl

Fiscale Pagina

1. Introductie:

Op deze pagina behandelen we kort de inkomstenbelasting (IB) en omzetbelasting (hierna: BTW of OB genaamd, voor het gemak nu verder aangeduid als BTW) met betrekking tot jouw koeriersdiensten. We vragen je deze fiscale pagina goed te lezen omdat jij op basis van deze uitleg moet besluiten wel of geen gebruik te gaan maken van de Kleine Ondernemersregeling (Kor) in combinatie met onze ruling!  De sneltest kun je hier doen.

Gebruik maken van onze ruling(!) houdt in dat je niet zelf een aanvraag hoeft in te dienen bij de Belastingdienst om gebruik te maken van de Kor-regeling. Ishipit heeft hierover heldere afspraken gemaakt: als jij gebruik wilt maken van de Kor-regeling, dan kan dat zonder zelf een aanvraag te hoeven indien en per direct!

2. Waarom zou je eigenlijk gebruik willen maken van de Kor (middels onze ruling):

De voornaamste reden is gemak: het ontslaat je automatisch van veel administratieve verplichtingen (en de rest doen wij bijna allemaal voor je!) zoals het doen van BTW aangiftes.

Als je er gebruik van maakt dan wordt er geen BTW berekend op jouw diensten. M.a.w. wij sturen namens jou een factuur aan je opdrachtgever waarop geen BTW van toepassing is.

Indien je reeds BTW ondernemer bent, dan ben je met deze materie bekend.

Als jij geen gebruik maakt van de KOR, dan zal jij gewoon periodiek BTW moeten afdragen volgens de gebruikelijke wettelijke regels.

3. Uitleg: Ondernemer voor de omzetbelasting (BTW)

Als je geen gebruik maakt van de Kor-regeling dan ben je gebonden aan de nodige administratieve rompslomp. Zo moet een BTW-nummer worden aangevraagd en een BTW administratie worden bijgehouden. Je zou ook elk kwartaal een Aangifte BTW moeten indienen en BTW moeten betalen aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je als je voor jezelf begint een bedrijf oprichten, naar de Kamer van Koophandel,  etc.

Waarschijnlijk zit je op niets van dit alles te wachten en wij hebben  goed nieuws voor je, want wij hebben de ontheffing al voor je aangevraagd, onderbouwd en geregeld voor een ieder die aan de voorwaarden voldoet.

4. Uitleg: Kleine Ondernemersregeling 2020

De KOR is vanaf 2020 omzet gerelateerd. Je kunt er dus gebruik van maken zolang je omzet in een kalenderjaar de €20.000 niet overschrijdt! Dreig je deze grens wel te overschrijden dan krijg je een seintje. Naar keuze stop je op tijd met je werkzaamheden of zet deze voort vanuit een door jouw bij de KVK ingeschreven onderneming.

5. Ruling met De Belastingdienst

Zoals eerder aangegeven bij punt 3 hebben wij de ontheffing centraal geregeld voor iedere shipper die aan de voorwaarden voldoet en via ishipit zijn of haar diensten aanbiedt. Er is in deze ruling (afspraken tussen De Belastingdienst en ishipit B.V.) afgesproken dat jij vanaf de start van jouw werkzaamheden via het ishipit-platform ervoor kan kiezen om vrijgesteld te worden van de hierboven beschreven administratieve verplichtingen. Bij de facturering over jouw shippersdiensten hoeft dan geen BTW te worden gerekend (en afgedragen). Sterker, er mag geen BTW worden gerekend! Je hoeft dan niet periodiek Aangiften BTW in te dienen. Ook hoef je geen BTW aan de Belastingdienst te betalen en dat is natuurlijk zeer gunstig voor jou. Voorwaarde is dat jij op jaarbasis niet meer dan €20.000 omzet. Kortom, met de keuze voor de ruling ben jij ontheven van administratieve verplichtingen voor de BTW. Toch blijft er een verplichting bestaan:

Je hebt namelijk een bewaarplicht (van zeven jaren) om de aan jou afgegeven inkoopfacturen ordelijk te bewaren. En dan hebben we weer goed nieuws: wij bewaren en administreren voor jou wat nodig is om aan al je verplichtingen te kunnen voldoen.

6. Monitoring OB  en Aangifte Inkomstenbelasting

Zoals we eerder al aangaven, houdt ishipit jouw omzet bij, maar dien jij zelf eventuele door jou gemaakte kosten bij te houden!

Aangifte Inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart in het jaar volgend op het jaar waarin je hebt gewerkt doe jij zelf Aangifte Inkomstenbelasting. Het bedrag dat jij totaal hebt verdient moet je invullen bij het onderdeel ‘Inkomsten uit overige werk’ (meer info Belastingdienst). Ook voor jou zijn er waarschijnlijk heffingskortingen van toepassing waardoor het belastbare inkomen wordt verminderd, hier meer info.

7. Kosten

Gemaakte, aan jou in rekening gebrachte kosten dien je zelf bij te houden. Bij de Aangifte Inkomstenbelasting kan je deze kosten inclusief omzetbelasting opgeven.  

Stel, je hebt kosten gemaakt, bijvoorbeeld  je telefoon. Immers, zonder telefoon geen toegang tot het platform. Maak je gebruik van de Kor-regeling dan is het handig om een simpele administratie bij te houden:

 • Neem je het bedrag incl. BTW op de maandelijkse factuur van bijvoorbeeld je telefoon (van Vodafone, T-Mobile of anderen)
 • Vervolgens bepaal jij welk deel van deze factuur je wilt opvoeren als zakelijke kosten
 • Dan houdt je dit bij in een eigen simpele administratie met inclusief de oorspronkelijke factuur

Stel vervolgens dat:

 • je in een jaar €3.311 hebt omgezet (“verdiend”)
 • jij net als bijna ieder ander volledig gebruik kunt maken van de algemene heffingskorting van €2.711 (onbelaste deel van je inkomen)
 • je op jaarbasis €600 (incl. BTW) aan telefoonkosten (telefoon en/of abonnement) kwijt bent
 • het belastingtarief dat op jou van toepassing is: 37,35%
 • Dan is jouw belastbare inkomen €3.311 – €600 = €2.711
 • Dit is gelijk aan de algemene heffingskorting waardoor jij €0 inkomstenbelasting verschuldigd bent!

Zou je deze onkosten niet hebben bijgehouden en opgevoerd, dan had je (€3.311 –  €2.711 ) x 37,35% moeten betalen. Oftewel: €224,10

Kortom, het administreren en bijhouden van kosten loont!

Met betrekking tot de kosten vraag je je misschien af welke kosten in aanmerking komen. Je kan daarbij denken aan:

 • Warmhoudbox voor eten
 • Zakelijk gebruik telefoonabonnement (bijvoorbeeld: werk je tenminste 2 x per week, dan kun je zeker 50% als kosten opvoeren)
 • Kleding die je hebt aangeschaft voor je werkzaamheden of kleding die ten dele zijn aangeschaft voor je werkzaamheden. Indien ten dele aangeschaft voor werkzaamheden (en dus ten dele voor privé of ander gebruik) dan ook alleen dat deel belasten dat “zakelijk wordt aangewend”. Te denken valt hierbij aan kwalitatief goede regenkleding (-pak), winterjas, etc.
 • Overige kosten die benodigd zijn voor de uitoefening van je werkzaamheden, zoals een buskaartje om op je werk te komen